Wie zijn we...

Het buurtcomité De Munt is een feitelijke vereniging die de belangen behartigt van alle inwoners van het Munplein in Roeselare. Onze vereniging is erkend als wijkcomité door de stad Roeselare, die onze werking ook financieel ondersteunt.

Het comité organiseert verschillende activiteiten per jaar en publiceert ook drie tot viermaal per jaar een krantje met het laatste nieuws van De Munt.

Het comité is ook het aanspreekpunt voor opmerkingen of klachten over het plein en de openbare parking.

adres:  Buurtcomité De Munt  p/a Gerard Sanders, De Munt 24 bus 33 8800  Roeselare.
mailinfo@buurtcomitéDeMunt.be     zie contact
bankrekening:   KBC   BE16 7330 6928 1874

Voorzitter:  Patrick Decock
Secretaris:  Gerard Sanders
Penningmeester:   Jos Depondt
Bestuursleden:  Tom De Coninck, Sofie Deceuninck en Lieva Demeester


Ons bestuur tijdens de Batjes van 2023